دوشنبه ١٥ آذر ١٣٩٥-
انتخاب زبان | ورود به سایت
صفحه اصلي > تلفن همراه > دفاتر خصوصی خدمات ارتباطی و امور مشتركین تلفن همراه  


دفاتر خدمات ارتباطي مشتركان تلفن همراه
 
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در راستاي ايجاد اشتغال، كار آفريني ، اجراي طرح تكر يم ارباب رجوع و اجراي سياست تمركز زدايي پيشگام بوده واز اين رهگذر به آزاد سازي و خصوصي سازي و واگذاري بسياري  از كارهاي اجرايي به بخش خصوصي ،مبادرت ورزيده است .
ايجاد دفاتر ارتباطي نيز به منظور تحقق سياست هاي ياد شده صورت گرفت . در حال حاضر از حدود هزار دفتر ارتباطي سراسر كشور وحود دارد
به هر حال اگر هر دفتر (بنا به استاندارد تعيين شده از سوي مخابرات )افزون بر مدير يا مسوول دفتر 5 كارمند داشته باشد ، مجمو عا بيش از 1200 نفر در اين دفاتر اشتغال دارند . اگر مجمو ع كاركنان دفاتر خدمات ارتباطي و تلفن همراه كل كشور را كه حدود 880 باب است  در نظر بگيريم،بر مبنا ي هر دفتر 6 تن جمعا رقمي حدود5000تن خواهد شد . اين رقم يك نهم كاركنان مخابرات در سراسركشور است . يكي از نكات مهم در زمينه دفاتر خدمات ارتباطي ،اين است كه هر طرحي در كنار همه مزاياي اجتماعي خود ،ممكن است عوارضي هم داشته باشدكه چندان هم غيرطبيعي به نظر نمي رسدحتي در مدني ترين جوامع دركنار همه ي امكانات مطلوب اجتماعي آسيب هايي نيز وجود دارد.
به هر حال دفانر خدمات ارتباطي و دفاتر مشتر كان تلفن همراه در رسيدن به اهداف تعيين شده در چارچو ب قوانين و مقررات و اصو ل حاكم بر فعاليت شان دچار مشكلات و ناهماهنگي شده اند كه بهتر است وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب قوانين شفاف و متناسب با نياز مردم و دفاتر وتمهيدات نظارتي وبازرسي دردفاتر ازهرگونه سوء استفاده وتقلب جلوگيري كند و با موظف كردن شركت هاي مخابرات ، پست ،پست بانك و پيام هوايي به همكاري با دفاتر خدمات ارتباطي در بهبود ارائه سرويس به مشتركان از سوي دفاتر ارتباطي كمك كند تا اين طرح اجتماعي به ساماندهي مطلوب برسد.
 
 
دفاتر ارتباطي و عملكرد آن
با توجه به مصوبات شوراي تغيير ساختار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و بر اساس تصميم آن وزارت با مشاركت بخش خصوصي و صدور مجوز فعاليت از سوي مديران عامل شركت هاي پست و پست بانك ومخابرات سراسر كشور ،واگذاري دفاتر خدمات ارتباطي به عنوان عرضه كننده ي تمامي خدمات مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركت ها از سال 1381 آغاز به كار كرده است ،در حالي كه دو سال قبل يعني 1379 نخستين دفتر خدمات امور مشتركان تلفن همراه با صدور مجوز رسمي از سوي شركت مخابرات ايران و تحت پوشش آرم اين شركت دولتي آغاز به كار كرد .
دفاتر خدمات ارتباطي نيز كه در راستا ي  تحقق اهداف برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و به منظور آزاد سازي خدمات ايجاد شده اند . به موازات دفاتر امور مشتركان تلفن همراه ، به منظور خدمات رسا ني مشتركان تلفن همراه ،پست ،پست بانك و پيام هوايي ايجاد شدند .در حال حاضر حدود 1000دفتر در سراسر كشور مشغول به كار هستند .
نحوه واگذاري مجوز فعاليت دفاتر ياد شده بر اساس فرا خوان عمومي و به صورت استاني است. به اين معني كه كارگروه اصلي ايجاد و مديريت دفاتر خدمات ارتباطي در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تشكيل و كار گروه ههاي استاني زير نظر آن به فعاليت مي پردازد . اعضاي كار گروه اصلي، نمايندگان شركت هاي تابع و معاونت هاي وزارت خانه ،سازمان تنظيم مقرارت و مقام وزارت و نيز نمايند گاني از بخش خصوصي هستند كه و ظيفه ي سياستگذاري ، مديريت كلان و برنامه ريزي توسعه ي اين دفاتر ، تهيه ي آيين نامه ها ،نظام نامه ها و نيز تنظيم روابط دفاتر با شركت هاي تابع وزارت را بر عهده دارند .همچنين نظارت بر كار دفاتر و بخش دو لتي در ارتباط با اين دفاتر نيز بر عهده اين كارگروه است .
كار گروههاي استاني ،عمدتا متشكل از شركت مخابرات ،پست ،پست بانك و نماينده ي سازمان تنظيم مقرارت و نيز با حضور نمايندگان بخش صنفي است كه  وظيفه ي  ايجادو مديريت دفاتر در سطح استان را به عهده دارد . با سياست تمركز زدايي بيشتر وظايف اجرايي به اين كار گروه ها تفويض شده است .
 
دفاتر ارتباطي وشرح وظايف
 
دفاتر خدمات ارتباطي براي ارايه خدمات به مشتركان مخابرات ،پست ،پست بانك بايد داراي شرايط زير باشند:
-  داشتن نماي بيروني و فضا داخلي مناسب ،زيبا متناسب با استاندارد هاي موجودوزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (طبقه همكف ،كاربري تجاري و ....)
-داشتن حداقل 75 متر مربع زير بنا براي انجام فعاليت ها ،كاربري تجاري و اداري براي مراكز استانها و ساير شهرها ي بزرگ و حداقل 40 متر براي بقيه شهرها   
مراكز استانها و ساير شهرها ي بزرگ و حداقل 40 متر براي بقيه شهرها
-داشتن تجهيزات فني و اداري مورد نياز و استقرار دوربين هاي نظارتي مدار بسته و حداقل تجهزات ايمني
-داشتن  حداقل مدارك تحصيلي دپيلم متوسطه براي مديردفتر و كاركنان
-تجهيزاتي نظير رايانه ،نمابر ،چاپگر ،ترازوي الكترونيك ،دستگاه كپي با سكول اسكناس شماره دستگاه تست اسكناس باركد پرينتر سيستم ايمني....با هماهنگي كميته استاني
فهرست خدمات ارتباطي
خدمات مخابراتي
-بهره برداري تلفن راه دور داخله و خارجه (ارايه خدمات بهره برداري ازخطوط ارتباط بين شهري و بين الملل و فروش كارت اعتباري )
- خدمات مشتركان ومتقاضيان تلفن همراه كه عبارتند از : صدور صورتحساب المثني ،اصلاح صورتحساب ،اعلام تسويه حساب جهت مقاصد مختلف ،اخذ و بررسي شكايات مشتركان بر ميزان بدهي،نرسيدن قبوض به دست مشترك ،وصل تلفن پس از تسويه حساب ،تعويض سيم كارت سوخته ،قطع و تحويل سيم كارت و وصل تلفن هاي مفقودي ،اخذ درخواست قطع ووصل سرويس ويژه ،تعويض آدرس مشترك،تغيير نام تلفن همراه ،تعويض سريال گوشي ،دريافت مدارك المثني و ارايه ريز مكالمات
-خدمات مشتركان و متقا ضيان تلفن ثابت كه عبارتنداز :اخذ درخواست تغيير نام، تعويض شماره مشترك و تغيير مكان ،قطع تلفن توسط مشترك ،ارايه سرويس هاي ويژه ،قطع ووصل سرويس ويژه و صفردوم بين الملل ، اخذ و درخواست و بررسي شكايات مشتركان از جمله مزا حمت هاي تلفني و .....،اخذ و بررسي علت نرسيدن قبض به دست مشترك ،ارايه ريز مكالمات بين شهري و بين الملل ،وصل تلفن پس از اخذ تسويه حساب از مراجع ذيصلاح خدمات پستي
      مهمترين خدمات پستي عبارتنداز :
-         انواع پست نامه ها شامل :نامه ها ،مطبوع ،بسته ها ي كوچك و ....
-         امانات پستي داخله
-         مرسولات داخله سرويس پيشتاز
-         سرويس هاي پستي پست الكترونيكي
-         فروش تمبر ،صدور مطالبه نامه
-         مرسولات قراردادي منعقده پست با سازمان ها و ارگانها ي دولتي و خصوصي در صورت اخذ مجوز از پست
        خدمات قابل ارايه پست بانك
-         قبول چك شهري و بين شهري ،وصول چك شهري ،حواله شهري و بين شهري
-         پرداخت حواله شهري – پرداخت در نشاني و در دفاتر خدمات خدمات ارتباطي
-         افتتاح حساب اندوخته براي مشتري و عمليات واريز ،برداشت و ساير عمليات در دفاتر خدمات ارتباطي
-         افتتاح حساب قرض الحسنه براي مشتري و عمليات واريز ،برداشت و ساير عمليات در دفاتر خدمات ارتباطي
-         بازار يابي خدمات پست بانكي توسط دفاتر خدمات ارتباطي
گفتني ست هر يك از دفاتر ارتباطي مي بايست حداقل 3 خدمت از خدمات ياد شده را ارايه كنند .

آمار بازدید

بازديد اين صفحه :66096

بازديد امروز:1394

کل بازديد سایت :7245082

بازديدکنندگان آنلاین :7

زمان بارگذاری :0/1094 ثانیه

اوقات شرعی

خرید شارژالکترونیکی
نظرسنجی

چنانچه باخرابی تلفن ثابت خودمواجه شده اید رفع خرابی راچگونه ارزیابی می نمایید؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف
بد

آدرس : اهواز - کیانپارس- خیابان هفدهم شرقی- مجتمع فنی اداری مخابرات

 پست الکترونیکی :portal@ict-khz.ir

کلیه حقوق این سایت متعلق به مخابرات استان خوزستان می باشد

تماس جهت انتقادات و پیشنهادات 33364696-061